Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen.

Het uitgangspunt is altijd dat we het eerst samen proberen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kun je een vertrouwenspersoon van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) inschakelen. Mocht er nog steeds verschil van inzicht zijn, dan kun je een klacht indienen.

Wkkgz
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Geschillencommissie van de NFG
Via de NFG een Wkkgz-proof geschillencommissie actief. Kijk hier voor meer informatie.

Klachtenfunctionaris
Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl